ΤΟ «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

Είναι εφιαλτικό ότι η Ελλάδα κινδυνεύει και από τις δύο εκφάνσεις του «συνδρόμου της Σμύρνης»:

Α.την συμπλεγματική ιδεολογική εργαλειοποίηση θεμάτων εσωτερικής και εθνικής ασφάλειας,

Β.την αδιαφορία ισχυρών εταίρων να βοηθήσουν λειτουργικά.

Η χάραξη εθνικής στρατηγικής και η εκτέλεσή της αταλάντευτα παραμένει προβληματική στην Ελλάδα.

Και στην Ευρώπη υπάρχουν αντιφάσεις και αλληλοσυγκρουόμενες στοχοθεσίες που καθιστούν αδύνατη την συσπείρωση των κρατών-μελών.

Το «Ανατολικό Ζήτημα» έχει ενεργοποιηθεί ξανά. Χρειάζεται αφύπνιση από τον λήθαργο ότι έχουν ξεπεραστεί οριστικά οι αγκυλώσεις του 20ου αιώνα.