Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 13.04.19

Share

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο την έλλειψη «πύκνωσης δημιουργικού πληθυσμού».

Η δημογραφική πυραμίδα είναι κατεστραμμένη, όχι μόνο αντεστραμμένη.

Πόσοι νέοι  θα γίνουν οδηγοί καινοτομίας και ποιοι θα υποστηρίξουν κρίσιμες λειτουργίες της οικονομίας και της διοίκησης τις επόμενες δεκαετίες;

Το δόγμα «λιγότεροι και καλύτεροι» δεν αναμένεται να επαληθευθεί στην Ελλάδα, διότι ήδη η δεκαετία της κρίσης  έχει αποδιοργανώσει τον προγραμματισμό ολόκληρης δημιουργικής γενιάς σε ατομικό εκάστου/ης και συλλογικό επίπεδο.

Όταν μια χώρα προσφέρει πενία και ανασφάλεια στα πιο δημιουργικά μέλη της κοινωνίας, δεν διαθέτει δυναμική για έφοδο στο μέλλον.

Ακούμε στον περίγυρό μας για εξαιρετικούς  μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι σχεδιάζουν να φοιτούν τον Σεπτέμβριο του 2019 σε Λύκεια της Βόρειας Ευρώπης.