Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΩΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 22/5/17

 

Η διάρρηξη της ενότητας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθρεφτίζεται ευθέως στην απουσία συνεκτικής πολιτικής και στεντόρειας φωνής για φλέγοντα μεσογειακά θέματα: Κυπριακό, υδρογονάνθρακες, Συρία, Μέση Ανατολή.

 

Ελάχιστοι ομιλούν για την Μεσόγειο ως «Θάλασσα Δικαιοσύνης και Ευημερίας» σήμερα. Οι παραδοσιακοί και νεόκοποι παίκτες επιμένουν στη συγκέντρωση στρατηγικών δυνάμεων κατά τη λογική «ο θάνατός σου η ζωή μου».

 

«Διαμερίζονται ιμάτια», χωρίζονται «οικόπεδα» προς εκμετάλλευση.

 

Είναι επιβεβλημένο να δίνονται βιώσιμες διεθνοπολιτικές λύσεις, διότι αλλιώς τροφοδοτείται η αντιπολιτική θεώρηση των πραγμάτων και αυξάνεται η ροπή προς την χαοτικότητα του συστήματος των περιφερειακών σχέσεων στην Μεσόγειο.