Για τον έλεγχο της γραφειοκρατίας 7/7/2013

Για τον έλεγχο της γραφειοκρατίας


Η ποιότητα και ο τρόπος συγκρότησης της γραφειοκρατίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εκ των πλέον καθοριστικών παραγόντων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών.

Σχηματικά, η γραφειοκρατία μπορεί να νοηθεί ως 1. διοικητικός βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας 2. εισηγητής προς την πολιτική εξουσία νόμων και πολιτικών αποφάσεων 3. χώρος «διήθησης και συγκερασμού συμφερόντων».

Δια της ψήφου οι πολίτες της Ευρώπης μπορούμε να επιλέγουμε αρχηγούς κρατών ή υπουργούς, αλλά πώς μπορούμε να ελέγξουμε την «διαχρονική» γραφειοκρατία, προς την οποία παρεμβαίνουν ισχυροί φορείς συμφερόντων;

Στην πιο απλή περίπτωση, η στόχευση της κριτικής γίνεται περίπλοκο ζήτημα, γιατί  η ευθύνη διαχέεται αορίστως σε πολλά πρόσωπα και θεσμικές οντότητες. Οι Επίτροποι της Ε.Ε. και οι αρμόδιοι υπουργοί είναι τα πιο «ορατά» δημοσίως πρόσωπα.

Χρειάζεται να καθιερωθεί στα Μέσα Ενημέρωσης η συγκεκριμένη αναφορά του διοικητικού τμήματος των εισηγητών μιας απόφασης, ως στοιχείο δημοκρατικού ελέγχου.