Η πρόσβαση των νέων στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Share

Η πρόσβαση των νέων στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό


Το 20%  των νέων στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της νότιας  Ευρώπης ούτε εκπαιδεύεται ούτε εργάζεται.

Ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης  προβάλλεται συνήθως η  μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και η πτώση της κατανάλωσης στην οικονομία.

Εξ ίσου καταστροφική συνέπεια για το μέλλον των κοινωνιών είναι το ότι στη νέα γενιά περιορίζεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό.

Πώς θα δημιουργηθεί η ευρεία βάση «δημιουργικότητας-έρευνας-καινοτομίας»  στην Ευρώπη, αν σημαντικό τμήμα της νέας γενιάς βιώνει

δραματικά την έλλειψη πρόσβασης σε μορφωτικά και πολιτιστικά αγαθά;

Περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η δημιουργία και ενίσχυση «Ζώνης Πολιτισμού» στο δημόσιο ευρωπαϊκό σχολείο, που θα φέρει τις πολιτιστικές δραστηριότητες σε στενή σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αυτήν την εποχή, μια νέα γενιά με «μικρομεσαία εκπαίδευση» δεν θα μπορέσει να κρατηθεί  σε μικρομεσαία εισοδηματικώς θέση.