Ε.Σ.Π.Α : Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης 14/4/2013

Share

Ε.Σ.Π.Α : Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης


Διαβάσαμε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά αποφοίτων πανεπιστημίου μεταξύ των νέων έχουν οι Ιρλανδοί (51,1%), οι Κύπριοι (49,9%) και οι Λουξεμβούργιοι (49,6%). Δηλαδή,  μικρά σε πληθυσμό κράτη έχουν σε υψηλή προτεραιότητα την εκπαίδευση των πολιτών.

Αξίζει μια συστηματική διερεύνηση πώς στην Ελλάδα ορίσθηκαν και ορίζονται προτεραιότητες στην διάθεση τεράστιων κονδυλίων σε πανάκριβα «έργα υποδομής».

Μια Ελλάδα που θέλει να έχει ρόλο στην παγκόσμια «γεωγραφία της επιστήμης» με υψηλό συμβολισμό πρέπει να ενδιαφέρεται για τη σύσταση, επί παραδείγματι, διεθνών Κέντρων Αριστείας της Επιστήμης των Μαθηματικών στην Σάμο, τη γενέτειρα του Πυθαγόρα ή της Φυσικής στη Θράκη, τη γενέτειρα του Δημόκριτου.

ΕΣΠΑ για την Ελλάδα σημαίνει «Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτιστικής Ανάπτυξης».