ΣΑΝ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΡΙΟ 7/4/2013

Share

ΣΑΝ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΡΙΟ

Ο ενιαίος  «ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης» θα κινδυνεύσει  με ανισορροπία στο εσωτερικό του, όσο οι καλοί επιστήμονες από τον Ευρωπαϊκό Νότο θα στελεχώνουν τα κέντρα αριστείας του Βορρά. Θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί με ισχυρή χρηματοδότηση η ανάδειξη νοτιοευρωπαϊκών πανεπιστημίων ως κέντρων αριστείας και η κινητικότητα επιστημόνων να λειτουργεί με κατεύθυνση από τον Βορρά προς τον Νότο. Στο πλαίσιο ενός ενδοευρωπαϊκού καταμερισμού δραστηριοτήτων, ο Νότος να κρατούσε την έρευνα επί της καινοτομίας και ο Βορράς την παραγωγή.

Μια δημογραφικά ταχέως γηράσκουσα Ευρώπη επιβαρύνεται με την εμβάθυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Η νεότερη γενιά υφίσταται ως επίπτωση της κρίσης την αδυναμία να σχεδιάσει το εκπαιδευτικό μέλλον της σε στέρεη βάση και δεν θα μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Η ανάδειξη της διευρυνόμενης και σε υψηλό επίπεδο εκπαιδευόμενης εύρωστης μεσαίας τάξης με την υποστήριξη και του σχεδιασμού των κυβερνήσεων  σε μη ευρωπαϊκές αναδυόμενες δυνάμεις κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τον ισοπεδωτικό «νεοφιλελευθερισμό κεντρικού σχεδιασμού» που ευαγγελίζονται ισχυρά ευρωπαϊκά κέντρα εξουσίας.

Αυτά τα κέντρα υποβάλλουν με την πολιτική τους την ιδέα ότι δεν χρειάζεται να ελπίζουμε στις δυνατότητες της νέας γενιάς Ευρωπαίων, σαν να τελειώνουν όλα αύριο.