ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩ-ΕΚΛΟΓΕΣ 17.03.2013

 ΚΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΕΥΡΩ-ΕΚΛΟΓΕΣ

 

 

Πάνω από 400 εργατολόγοι υπέγραψαν διακήρυξη κατά της πολιτικής λιτότητας που εφαρμόζεται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά πλειοψηφία απέρριψε την συμφωνία που επετεύχθη στη σύνοδο κορυφής του Φεβρουαρίου για τον  προϋπολογισμό  2014-2020  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Είναι αλήθεια ότι για την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών το ευρω-κοινοβουλευτικό έργο δεν είναι διαδικασία  προβεβλημένη στο βαθμό που θα έπρεπε.

 

Οι ευρω-εκλογές του 2014 πρέπει να αντιμετωπιστούν στην Ελλάδα ως αυτό ακριβώς που είναι: ανάδειξη από εμάς εκπροσώπων σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που επιβάλλεται να εξισορροπεί τις θεσμικές παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ας  μην διαχειριστούμε τη διαδικασία απλώς ως συμπληρωματική  προς τους εγχώριους πολιτικούς συσχετισμούς και σχεδιασμούς. Η κρίση κατέδειξε πόσο η διαχείριση κρίσιμων τομέων πολιτικής  στην Ελλάδα  έχει και ευρωπαϊκή διάσταση.